Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Beleid
Kerckebosch Media – opgericht in 1962 – is een familiebedrijf waarin de derde generatie reeds participeert en zodoende de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd. Voor ons beleid zijn de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een vast ijkpunt. Kerckebosch Media onderschrijft de internationale MVO-richtlijn ISO 26000. Directie en medewerkers streven in een continu proces van verbetering naar een duurzame uitvoering van onze activiteiten. In de volle overtuiging van het belang van systematische aandacht voor ‘People, Planet en Profit’, sluiten wij hiermee aan op de wensen van onze relaties, auteurs en opdrachtgevers.

Behoorlijk bestuur
Kerckebosch Media neemt haar verantwoordelijkheid door de onderneming eerlijk, ethisch en transparant te besturen. Wij zijn gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001.

Mensenrechten
Wij onderschrijven het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dulden geen discriminatie, en laten geen gedwongen (kinder)arbeid verrichten, noch nemen producten af die door dergelijke arbeid tot stand zijn gekomen.

Arbeidsomstandigheden
Wij voeren een verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid, daarbij ondersteund door de RI&E. De uitvoering van het daaruit voortkomende Plan van Aanpak maakt een vast onderdeel uit van het beleid van onze onderneming.

Milieu
Onze overtuiging dat wij mede verantwoordelijk zijn voor een leefbare wereld voor toekomstige generaties maken wij zichtbaar in het milieubeleid van Kerckebosch Media. Enkele voorbeelden:

  • Onze onderneming is gehuisvest in een bosrijke woonwijk waarin wij naadloos integreren en waarbij wij bewust ‘goed buurschap’ betrachten. Juist deze positie heeft bij verbouwingen en investeringen meegewogen voor de inrichting van het bedrijf en de keuze voor duurzame materialen. Veiligheid en oog voor de omgeving is in onze ‘genen’ ingebakken.
  • Wij zijn gecertificeerd door het FSC (Forest Stewardship Council) en stimuleren het gebruik van papier dat geproduceerd wordt dankzij verantwoord bosbouwbeheer.
  • In onze onderneming streven wij naar een zo beperkt mogelijke belasting van het milieu door inkoop van 100% groene stroom, door de installatie van een perslucht aandrijfsysteem, door een actief beheer van de afvalstromen en door aansluiting bij Clean Bits, gecertificeerde partner voor onze klantenwebsitehosting.
  • Wij monitoren ons milieubeleid volgens de norm ISO 14001.

Eerlijk zaken doen
Kerckebosch Media is een bedrijf met integere en onafhankelijke medewerkers. Wij zijn niet gevoelig voor corruptie en fraude en handelen in een gemeenschappelijk belang.

Consumenten-/klantenbelangen
Door onze persoonlijke benadering en betrokkenheid zijn wij voor onze relaties, auteurs en opdrachtgevers een betrouwbare partner. In onze communicatie zijn wij transparant en niet misleidend.
Wij stimuleren onze afnemers actief om onze diensten en producten te evalueren waardoor wij in staat zijn om hun belangen optimaal te blijven behartigen en bij te dragen aan hun succes.

Maatschappelijke betrokkenheid
Kerckebosch Media zet zich actief in op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Een selectie uit onze lopende MBO-projecten:

  • Kerckebosch Media stimuleert het (beroeps)onderwijs door ruimte te bieden aan studenten van instellingen voor middelbaar en hoger onderwijs voor maatschappelijke en beroepsstages. Wij zijn hiervoor erkend door het Register van Leerbedrijven voor de grafische industrie en de Stichting ECABO.
  • Wij ondersteunen het sociale project van de IVA ‘Droomrit’
  • Wij initieren en ondersteunen "Kleding voor Kennis"
  • De directeur heeft zitting in het comité van aanbeveling voor de MVO-prijs van de gemeente Zeist
  • Kerckebosch Media is participant in de zogenaamde ‘MVO koplopersgroep Zeist’, een initiatief van de gemeente Zeist
  • Tevens zijn wij participant van de Utrechtse Ondernemers Academie met als doel het stimuleren en ‘op pad’ helpen van startende ondernemers